• Vom ţine cont de profitul net, rezultatul operaţional, activele totale, cote de piaţă, tranzacţiile importante, contractele mari încheiate sau licitaţiile câştigate.
  • Implicarea în proiecte de responsabilitate socială, de caritate privată vor conta atât pentru marele premiu,cât şi pentru cele sectoriale.
  • Vom urmări acţiunile de marketing, inovaţiile, deciziile strategice, produsele noi lansate anul trecut şi laînceputul anului acesta, nişe noi de piaţă deschise etc.
  • Investiţiile realizate vor fi evaluate nu doar prin prisma mărimii acestora, ci şi a capacităţii de a crea locuri de muncă, de a transmite efecte pozitive mai departe în economie.