Despre ce discutăm?

 • România în secolul XXI şi era digitalizării globale;
 • România, între potenţial şi statut de inovator modest (conturarea necesităţii implementării unei culturi a inovaţiei în următoarea perioadă de timp);
 • Prestigiul adus economiei naţionale de marile invenţii produse în România;
 • Programele europene pentru cercetare şi inovare la nivelul UE (preconizarea alocării a peste 80 mld euro în exerciţiul financiar 2014- 2020);
 • Cercetarea privită ca motor de creştere a competitivităţii economice;
 •  Cercetare şi inovare în domeniul resurselor energetice;
 • Finanţarea clusterelor existente sau în formare;
 • Implementarea tehnologiei moderne – beneficii asupra economiei;
 • Inovarea industrială, o modalitate de eficientizare a businessului (domenii şi tehnologii cheie care merită investiţii);
 • Importanţa inovaţiei şi tehnologiilor moderne pentru antreprenorii locali;
 • Securitatea și siguranța alimentară în era inovaţiei;
 • Inovaţia văzută ca suport în îmbunătăţirea serviciilor ;
 • Smart Shopping – experienţă revoluţionară cu ibeacons;
 • Facturarea electronică:Reducerea costurilor şi optimizarea proceselor de business.